favicon

Pytania i odpowiedzi

images
images
image
image
images
images
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Tu znajdziejsz odpowiedzi na najważniejsze pytania

Główne cele naszej Fundacji to promocja sportu wśród osób niepełnosprawnych, organizacja wydarzeń sportowych, edukacja i wsparcie infrastrukturalne. Realizujemy je poprzez regularne warsztaty, treningi, turnieje oraz kampanie informacyjne i edukacyjne skierowane do szerokiej publiczności.

Tak, współpracujemy z różnymi organizacjami zarówno lokalnymi, jak i międzynarodowymi. Partnerstwa te obejmują wymianę wiedzy i doświadczeń, wspólne projekty oraz wsparcie logistyczne i finansowe. Staramy się łączyć siły, aby nasze działania były bardziej efektywne.

Fundacja finansuje się z dotacji, darowizn prywatnych i korporacyjnych, subwencji rządowych oraz z działalności fundraisingowej, która obejmuje zbiórki publiczne i kampanie crowdfundingowe.

Beneficjentami są przede wszystkim osoby niepełnosprawne aktywnie uczestniczące lub zainteresowane uczestnictwem w sporcie. Wybieramy osoby na podstawie rekomendacji od partnerów, analizy ich potrzeb i możliwości.

Działamy zgodnie z najwyższymi standardami przejrzystości. Regularnie publikujemy sprawozdania finansowe, wyniki audytów oraz raporty z realizacji projektów, które są dostępne dla wszystkich naszych darczyńców i partnerów.

Używamy zróżnicowanych metod oceny, w tym ankiety satysfakcji uczestników, analizy statystyczne postępów w treningach i feedback od trenerów oraz wolontariuszy. Wyniki te pomagają nam ciągle udoskonalać nasze programy.

Zapraszamy do wolontariatu, oferując różnorodne role od pracy biurowej, przez organizację eventów, po pomoc w prowadzeniu zajęć sportowych. Każdy wolontariusz przechodzi odpowiednie szkolenie i jest przydzielany zgodnie z jego umiejętnościami i zainteresowaniami.

Firmy mogą zaangażować się poprzez programy CSR, sponsoring wydarzeń lub tworzenie wspólnych projektów. Korzyści to m.in. wzrost rozpoznawalności marki, pozytywny wizerunek jako firma odpowiedzialna społecznie i dostęp do unikalnych wydarzeń integracyjnych.