favicon

Cele naszej Fundacji

images
images
image
image

Nasza Fundacja dąży do zwiększenia dostępności i popularności sportu wśród osób niepełnosprawnych poprzez:

 • Organizowanie lokalnych i międzynarodowych wydarzeń sportowych.
 • Tworzenie kampanii społecznych mających na celu promowanie aktywnego trybu życia.
 • Rozwijanie programów sportowych dostosowanych do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Organizacja Wydarzeń Sportowych

Kluczowym elementem naszej działalności jest organizacja zawodów, turniejów i festiwali sportowych:

 • Zapewnienie profesjonalnej organizacji i bezpieczeństwa na eventach sportowych.
 • Stworzenie platformy do rywalizacji i pokazania umiejętności przez sportowców niepełnosprawnych.
 • Integracja społeczna poprzez wspólne sportowe wydarzenia.

Wsparcie dla Sportowców Niepełnosprawnych

Zajmujemy się kompleksowym wsparciem sportowców, w tym:

 • Udzielanie pomocy finansowej i materialnej dla sportowców i ich trenerów.
 • Organizowanie szkoleń, warsztatów i kursów podnoszących kwalifikacje.
 • Oferowanie programów mentorstwa i coachingowego.

Dostępność Infrastruktury Sportowej

Pracujemy nad rozwojem infrastruktury dostępnej dla osób niepełnosprawnych:

 • Adaptacja obiektów sportowych, aby były dostępne dla osób z różnymi ograniczeniami ruchowymi.
 • Budowa nowych, specjalistycznych obiektów sportowych.
 • Współpraca z lokalnymi władzami w celu poprawy istniejącej infrastruktury.

Edukacja i Szkolenia

Edukacja jest fundamentem naszych działań:

 • Organizacja webinarów, warsztatów edukacyjnych i szkoleń z zakresu sportów adaptowanych.
 • Rozwój programów edukacyjnych w szkołach i uczelniach.
 • Publikacja materiałów dydaktycznych i instruktażowych.

Promocja Zdrowia i Rehabilitacja przez Sport

Promujemy sport jako narzędzie rehabilitacji i poprawy zdrowia:

 • Współpraca z ośrodkami rehabilitacyjnymi i szpitalami w zakresie terapii przez sport.
 • Organizowanie zajęć ruchowych, które pomagają w poprawie kondycji i zdrowia.
 • Edukacja na temat korzyści zdrowotnych wynikających z regularnej aktywności fizycznej.

Współpraca Międzynarodowa

Rozwijamy międzynarodowe relacje i partnerstwa:

 • Udział w międzynarodowych projektach i programach sportowych.
 • Wymiana doświadczeń z organizacjami zagranicznymi.
 • Organizacja wspólnych wydarzeń sportowych na arenie międzynarodowej.

Integracja Społeczna

Działamy na rzecz lepszej integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie:

 • Inicjatywy mające na celu zwiększenie świadomości i zrozumienia problemów osób niepełnosprawnych.
 • Projekty społeczne i kulturalne promujące integrację.
 • Wspieranie inicjatyw lokalnych skupionych na integracji i współpracy między osobami niepełnosprawnymi a resztą społeczeństwa.

Rozwój Talentów Sportowych

Fokus na rozwijanie umiejętności sportowych:

 • Programy treningowe i stypendialne dla obiecujących sportowców niepełnosprawnych.
 • Scouting i wspieranie młodych talentów w różnych dyscyplinach sportowych.
 • Organizacja specjalistycznych obozów i treningów.

Adwokatura i Lobbing

Reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych w kluczowych sprawach:

 • Działania lobbingowe na rzecz lepszych przepisów prawnych dotyczących sportu i niepełnosprawności.
 • Reprezentacja społeczności niepełnosprawnych w dialogu z władzami.

Tworzenie Materiałów Multimedialnych

Produkcja i dystrybucja treści promujących sport osób niepełnosprawnych:

 • Realizacja filmów, dokumentów i kampanii reklamowych.
 • Publikacje w mediach społecznościowych i na blogach.
 • Tworzenie profesjonalnych materiałów wideo i audiowizualnych służących edukacji i promocji.

Zarządzanie Stroną Internetową

Rozwój i utrzymanie naszej strony internetowej www.parasportowcy.pl jako centrum informacyjnego:

 • Regularne aktualizacje treści, publikacja nowości i materiałów edukacyjnych.
 • Platforma dla wydarzeń, kampanii i inicjatyw Fundacji.
 • Źródło wiedzy o osiągnięciach, wydarzeniach i programach.

Fundacja „Pełnosprawni w Sporcie” angażuje się w szereg działań mających na celu nie tylko wsparcie osób niepełnosprawnych w sporcie, ale także ich pełną integrację społeczną i poprawę jakości życia. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i dołączenia do naszych programów.