favicon

Rozpoczęcie działalności Fundacji „Pełnosprawni w sporcie” – nowa era w promocji sportu wśród osób niepełnosprawnych

  • Strona główna
  • Rozpoczęcie działalności Fundacji „Pełnosprawni w sporcie” – nowa era w promocji sportu wśród osób niepełnosprawnych
images images images images
  • 2 minutes

Inowrocław, 2024 r. – Z ogromną radością i optymizmem ogłaszamy inaugurację Fundacji „Pełnosprawni w sporcie”, nowej organizacji non-profit, która ma ambicję zmienić oblicze sportu dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce i na świecie. Założona przez Paulinę Królak i Dawida Zielińskiego, Fundacja rozpoczyna swoją działalność z siedzibą w Inowrocławiu, ale z zamiarem rozprzestrzenienia swoich inicjatyw na całą Polskę oraz arenę międzynarodową.

Misja i wizja Fundacji

Misją Fundacji „Pełnosprawni w sporcie” jest promocja sportu i aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych. Wierzymy, że każdy ma prawo do udziału w sporcie, niezależnie od swoich fizycznych możliwości. Nasza wizja to świat, w którym bariera niepełnosprawności nie stanowi już przeszkody w dążeniu do zdrowia, szczęścia i integracji społecznej przez sport.

Cele i działania

Zakres działania Fundacji jest szeroki i wielowymiarowy, obejmujący:

  • Organizację wydarzeń sportowych – Turnieje, zawody i sesje treningowe dla różnych grup niepełnosprawnych, zapewniające równy dostęp do sportowych wyzwań.
  • Edukację i szkolenia – Warsztaty i kursy dla osób niepełnosprawnych oraz ich trenerów, mające na celu nie tylko rozwój umiejętności, ale również budowanie świadomości społecznej o potrzebach i możliwościach tej grupy społecznej.
  • Wsparcie infrastrukturalne – Inicjatywy mające na celu poprawę dostępności obiektów sportowych, aby były one w pełni użyteczne dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
  • Promocja zdrowia i rehabilitacji przez sport – Programy mające na celu wykorzystanie sportu jako środka do poprawy ogólnego stanu zdrowia i samopoczucia.

Zaproszenie do współpracy

Fundacja „Pełnosprawni w sporcie” już teraz zyskuje uznanie i wsparcie ze strony lokalnych wspólnot, organizacji międzynarodowych oraz prywatnych donatorów. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą mieć wpływ na lepszą przyszłość sportu dla osób niepełnosprawnych, do współpracy. Jesteśmy otwarci na różne formy wsparcia – od wolontariatu, przez partnerstwa strategiczne, aż po darowizny i sponsoring.

Dzięki Twojemu wsparciu, możemy tworzyć więcej możliwości dla sportowców niepełnosprawnych, promować integrację i równość w dostępie do sportu oraz przyczyniać się do budowania zdrowszej i bardziej zintegrowanej społeczności.

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu.

PARASportowcy.pl

Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.parasportowcy.pl, aby dowiedzieć się więcej o wyczynach polskich parasportowców.

Razem możemy więcej!

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM # ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM # ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM # ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM # ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM # ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM # ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM #

Patner Logo
Patner Logo